“Türkiye’de Yaşayan Arap Ülkelerinden Akademisyenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı

İstanbul Medipol Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Merkezi (AKAM) tarafından 28 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç kampüsünde gerçekleştirilen çalıştaya çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın açılış konuşmasını yaptığı çalıştay iki oturum halinde yapıldı. Moderatörlüğünü Başbakan Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek’in üstlendiği oturumların ilkinde sorunlar dile getirildi; ikinci oturumda ise çözüm önerileri ifade edildi.

Çalıştay esnasında belirtilen sorunlar ve sunulan çözüm önerileri rapor olarak hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlanan rapor, Arap ülkelerinden gelen akademisyenlerin karşı karşıya bulundukları sorunların çözümü için Türkiye’deki meslektaşlarıyla birlikte çalışmalarını mümkün kılacak akademik inisiyatiflerin inşa edilmesini de konu aldı.

Raporda söz konusu akademisyenlerin hayatını kolaylaştıracak ve onların güven içinde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak düzenlemeler önerildi.
Raporda yer verilen önerilerden bazıları:

  • Akademisyenlere sürekli oturum izni verilmesi, onların ve ailelerinin hayatını ve akademik faaliyetlerini kolaylaştıracaktır.
  • Türkiye’ye göç etmiş nüfus ve bu nüfusun öğretim üyesi ve öğrenci potansiyeli açısından büyüklüğü göz önüne alındığında, üniversitelerde Arapça eğitim yapan bölümlerin açılması ve Arapça öğretim veren üniversiteler kurulması acil bir ihtiyaç olarak gündeme gelmektedir.
  • Başta YÖK olmak üzere kamu kurumlarında karşılaşılan zorluklara ve bürokratik süreçlerden kaynaklanan sorunlara çözüm bulunmalıdır. Üniversite denklikleri konusunda kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Türkiye’de Arapça öğretiminin bariz biçimde yetersiz oluşu göz önüne alındığında, Arapça derslerinin müfredatta olduğu okullarda bu akademisyenlerden yararlanılması önerisini beraberinde getirmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*