“Avrupa’yı Yeniden Düşünmek” Uluslararası Paneli

İstanbul Medipol Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Merkezi (AKAM), Liberal Düşünce Topluluğu ve Avusturyan Ekonomi Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği “Avrupa’yı Yeniden Düşünmek” başlıklı uluslararası panel İstanbul Medipol Üniversitesinde yapıldı. 14 Nisan 2016 günü Kavacık Kampüsünde düzenlenen toplantının açılışını, üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan, Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz ve Avusturyan Ekonomi Merkezi’nden Luca Bertoletti yaptı.

Özipek: Sığınmacılar Ekonomiye Katkı Sundu
Toplantının “Göçmenler, Özgürlük ve Avrupa” başlıklı ilk oturumunda konuşan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Türkiye’de hem hükümetin sığınmacı politikasının çok başarılı olduğunu hem de vatandaşların ve sivil toplumun sığınmacılara sahip çıktığını kaydetti. Özipek, muhtelif kurumların yaptıkları araştırmalara göre sığınmacıların hem sosyal bakımdan büyük sorunlara yol açmadığını, hem de ekonomik olarak bulundukları şehirleri iyileştirdiğini savundu.

O’Toole: Konut Fiyatlarındaki Artış, Göçmenler Kadar Vatandaşları da Zorluyor
CATO Enstitüsü’nden İktisatçı Randal O’Toole konuşmasında, sığınmacıların gelişleri sonrası konut fiyatlarında yüksek artış yaşandığını, bunun ise hem yerleşik vatandaşların hem de göçmenlerin hayatını ve uyumunu zorlaştırdığını söyledi. Amerikalı gazeteci John Fund, güvenlik tehdidinin arttığı dönemlerde hukukun üstünlüğünü korumanın önemine işaret etti. Liberal Düşünce Topluluğu’ndan Arda Akçiçek ise Türkiye’de mülteci statüsünün olmayışı sayesinde sığınmacıların devlete ekonomik ve sosyal açıdan fazla bir yükümlülük getirmediğini savundu. İşverenlerin göçmenlere istihdam imkânı sunduğunu anımsatan Akçiçek, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaları vasıtasıyla göçmenlerin ekonomik ve sosyal uyumunun arttığını anlattı.

Suriyeli İşadamı: Kırsal Bölgelerde Yatırım Yapmak İstiyoruz
“Girişimcilik ve Serbest Piyasa Ekonomisi” başlıklı ikinci oturumda İktisatçı Michael Williams, mülkiyet hakları, sözleşme hürriyeti, serbest ticaret, serbest bankacılık sistemi ve millî savunmaya dayalı bir sistemde fakirlik oranlarının düştüğünü ve beklenen yaşam sürelerinin uzadığını söyledi. Suriyeli işadamı Mazen Derawan ise özellikle az gelişmiş kırsal bölgelerde serbest rekabete imkân tanınan müteşebbislerin daha çok yatırım yapmaya yöneleceğini anlattı. İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan, dünyada ve Türkiye’de iktisadî krizlerin ekonomik büyüme oranlarına etkisini ortaya koyduktan sonra Türkiye için seçim dönemlerini geride bırakmış olmanın yapısal reformlara kapı açtığını söyledi. Toplantının son konuşmasını Liberal Düşünce Topluluğu uzmanı Ünsal Çetin yaptı. Çetin, başarılı bir mali politikanın kurallara dayalı yürütülmesi, faiz oranlarının serbest bırakılması, fiyat seviyesi değişimlerinin engellenmemesi ve istihdamın hedeflemesi gerektiğini söyledi. Programı öğrenciler ve üniversitemiz öğretim üyeleri takip ettiler.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*